Čart glasanja

Evo moj doprinos razjasnjavanju glasanja. Nadam se da sam dobro skonto. Ispravite me ako nisamu pravu